Vấn Đề Thi Công An Toàn Trong Xây Dựng Nhà Phố

Sự phát triển của xã hội trong một quốc gia có thể được thể hiện thông qua các cơ sở hạ tầng, công trình xây dựng và khu đô thị. Vì vậy, việc thi công xây dựng công trình đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Trong bài viết sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu về quy định về thi công an toàn trong xây dựng nhà phố.

Thi công an toàn trong xây dựng là gì?

An toàn thi công trong xây dựng đề cập đến các biện pháp phòng chống các yếu tố nguy hiểm. Nó có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của con người trong quá trình thi công. Để đảm bảo an toàn, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành quy định trong thông tư 4/2017/TT-BXD. Tại khoản 1, điều 3. An toàn lao động trong thi công xây dựng công trình là việc phòng chống các yếu tố nguy hiểm. Các yếu tố có hại nhằm đảm bảo không gây thiệt hại đến sức khỏe, thương tật hoặc tử vong cho con người. Ngăn ngừa các sự cố trong quá trình thi công xây dựng công trình.”

An toàn thi công đề cập đến các biện pháp phòng chống các yếu tố nguy hiểm

Quản lý an toàn thi công xây dựng là hoạt động quản lý. Nó được thực hiện bởi các chủ thể liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng. Cần tuân theo quy định của pháp luật. hằm đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về an toàn trong xây dựng. Để đảm bảo an toàn cho người lao động trong quá trình thi công xây dựng. Yêu cầu họ luôn mang theo đồ bảo hộ và được trang bị đầy đủ kiến thức. Ngoài ra, nhà thầu và chủ đầu tư cũng cần chuẩn bị các biển báo an toàn. Sử dụng các thiết bị bảo hộ để cảnh báo người đi đường.

Trách nhiệm an toàn thi công an toàn trong xây dựng được pháp luật quy định

Việc đảm bảo an toàn thi công là trách nhiệm chung của tất cả các bên liên quan. Như được quy định trong các quy định về an toàn trong xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Trách nhiệm chủ đầu tư

Theo Thông tư 04/2017/TT-BXD, chủ đầu tư có những trách nhiệm sau đây để đảm bảo an toàn cho sức khỏe và tính mạng của người lao động và người xung quanh:

 • Chấp nhận hồ sơ an toàn lao động khi nhà thầu nộp.
 • Kiểm tra và giám sát quá trình thi công xây dựng. Đồng thời nhắc nhở và đề xuất các biện pháp giải quyết khi phát hiện vấn đề gây nguy hiểm.
 • Phân công người có năng lực đảm nhận vai trò giám sát tại các vị trí khác nhau. Có thể tạm dừng hoặc đình chỉ công tác nếu có người vi phạm một cách cố ý.
 • Chỉ đạo và báo cáo các sự cố an toàn lao động cho các cơ quan có thẩm quyền.
 • Chủ đầu tư có quyền chuyển giao một số trách nhiệm về an toàn lao động cho chủ thầu. Đặc biệt trong trường hợp sử dụng dịch vụ xây dựng nhà trọn gói.
Cần đảm bảo thi công an toàn trong xây dựng

An toàn thi công đối với nhà thầu

Nhà thầu có trách nhiệm quản lý thi công an toàn trong xây dựng– nhà phố. Tuân thủ Luật Xây dựng 2013 và Thông tư 04/2017/TT-BXD. Dưới đây là những trách nhiệm cụ thể của nhà thầu:

 • Đề xuất và áp dụng các biện pháp an toàn trong thi công lao động. Bao gồm con người, máy móc, công trình và các yếu tố khác.
 • Thành lập bộ phận quản lý an toàn lao động trong xây dựng theo tiêu chuẩn quy định.
 • Kiểm tra công tác quản lý an toàn trong quá trình xây dựng.
 • Lập kế hoạch thi công riêng cho các công việc đặc thù có nguy cơ mất an toàn.
 • Tạm dừng thi công và đưa ra biện pháp khắc phục khi xảy ra sự cố về an toàn.
 • Báo cáo kết quả thực hiện quản lý an toàn cho chủ đầu tư và các đơn vị có thẩm quyền.

Đội an toàn thi công

Đội quản lý an toàn thi công được giao trách nhiệm quản lý an toàn trong quá trình xây dựng. Vì chủ đầu tư không thường xuyên kiểm tra. Những trách nhiệm của đội quản lý an toàn lao động bao gồm:

 • Thực hiện các biện pháp an toàn lao động đã được chủ đầu tư lên kế hoạch.
 • Hướng dẫn người lao động về các nguy hiểm liên quan đến sức khỏe và tính mạng, và đưa ra các biện pháp an toàn tương ứng.
 • Yêu cầu, giám sát và quản lý việc thực hiện các biện pháp an toàn, và đưa ra biện pháp xử lý đối với những hành vi vi phạm.
 • Tạm dừng thi công ngay lập tức khi có sự cố hoặc nguy cơ sự cố xảy ra.
 • Chủ động tham gia hỗ trợ và khắc phục sự cố và tai nạn gây mất an toàn trong quá trình xây dựng.

Người lao động trong thi công an toàn trong xây dựng

Khi tham gia thi công xây dựng, người lao động có trách nhiệm sau đây để đảm bảo an toàn lao động:

 • Tuân thủ quy định và yêu cầu về an toàn lao động trong lĩnh vực xây dựng.
 • Nắm vững kiến thức và kỹ năng sử dụng các thiết bị thi công.
 • Tham gia các khóa huấn luyện và lớp đào tạo về an toàn lao động trước khi bắt đầu công việc.
 • Ngăn chặn và khắc phục các sự cố, hành vi vi phạm và việc không tuân thủ quy định về an toàn lao động tại nơi làm việc.
 • Báo cáo ngay lập tức khi phát hiện sự cố về an toàn lao động trong quá trình xây dựng.
 • Tham gia vào hoạt động ứng cứu và khắc phục trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc sự cố.
 • Từ chối thực hiện nhiệm vụ nếu nhận thấy rằng nó không đảm bảo an toàn.
 • Thực hiện các công việc đảm bảo an toàn lao động và không tham gia hoạt động gây nguy hiểm.
Tuân thủ quy định và yêu cầu về thi công an toàn trong xây dựng

Các biện pháp đảm bảo an toàn thi công

Để đảm bảo an toàn thi công cần áp dụng các biện pháp sau:

 • Kiểm định thiết bị và máy móc trước khi sử dụng: Trước khi thi công, kiểm tra và đảm bảo rằng các thiết bị, máy móc đáp ứng các yêu cầu an toàn. Hoạt động ổn định và không gây nguy hiểm cho người sử dụng.
 • Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động: Sử dụng các thiết bị bảo hộ như giày, kính bảo hộ, áo bảo hộ, dây đeo, dây căng an toàn… để bảo vệ cơ thể khỏi trầy xước, rách và đảm bảo tính mạng của người lao động.
 • Tuân thủ khoảng cách an toàn: Đảm bảo tuân thủ khoảng cách an toàn giữa các người lao động trong quá trình thi công. Tránh va chạm và sự cố không mong muốn. Điều này giúp tăng đáng kể an toàn khi sử dụng các thiết bị trong quá trình xây dựng.
 • Bảo vệ vệ sinh nơi làm việc: Dọn dẹp và duy trì vệ sinh sạch sẽ tại nơi làm việc. Tránh vướng, ngã do vật liệu và thiết bị xây dựng. Hạn chế các hành vi gây nguy hiểm. Chẳng hạn như hút thuốc và vứt điếu thuốc vào nơi có nguy cơ cháy nổ. Vì điều này có thể gây nguy hiểm cho tính mạng và làm hỏng công trình. Vệ sinh sạch sẽ cũng là cách thi công an toàn trong xây dựng.

Chi phí thi công an toàn trong xây dựng

Trong quá trình xây dựng, để đảm bảo sức khỏe, tính mạng của người lao động, chủ đầu tư sẽ phải tiếp tục đầu tư nhiều khoản chi phí an toàn. Dưới đây là các khoản chi phí cần xem xét để thực hiện:

 • Chi phí thực hiện biện pháp và kỹ thuật an toàn: Bao gồm các chi phí để triển khai các biện pháp an toàn trong quá trình xây dựng. Chẳng hạn như lắp đặt hệ thống bảo vệ an toàn, xây dựng các cấu trúc hỗ trợ,.. Có thể kê khai mục này trong báo giá thi công xây dựng.
 • Chi phí tuyên truyền và huấn luyện nhân công: Bao gồm các hoạt động tuyên truyền cho lao động.
 • Chi phí cung cấp trang thiết bị bảo hộ: Bao gồm chi phí mua sắm và cung cấp các trang thiết bị bảo hộ. Ví dụ như mũ bảo hiểm, kính bảo hộ, giày bảo hộ, áo bảo hộ và dụng cụ an toàn khác cho người lao động.
 • Chi phí phòng chống cháy nổ: Bao gồm các chi phí để lắp đặt và duy trì hệ thống phòng cháy, cung cấp và kiểm tra các thiết bị phòng cháy.
 • Chi phí phòng chống nguy hiểm và cải thiện điều kiện lao động: Bao gồm các chi phí để điều chỉnh, cải thiện môi trường làm việc và giảm thiểu nguy cơ nguy hiểm.
 • Chi phí xử lý tình trạng khẩn cấp: Bao gồm các chi phí để xử lý và khắc phục tình huống khẩn cấp.
 • Chi phí kiểm soát an toàn: Bao gồm các chi phí liên quan đến việc kiểm soát quản lý dự án trong suốt quá trình xây dựng.
Triển khai các biện pháp thi công an toàn trong xây dựng

Công ty Cổ phần Tư Vấn Thiết Kế & Xây Dựng Thế Giới Mới NWD Design & Build

 1. MST: 0315 595 978
 2. Hotline: 0777 590 737
 3. Zalo: 0777 590 737
 4. Email: information@nwdcgroup.com

Lời kết

Tuân thủ các quy định thi công an toàn trong xây dựng không chỉ đảm bảo sự an toàn cho những người tham gia thi công xây dựng. Nó còn ảnh hưởng đến chất lượng của công trình. Bài viết này nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về các quy định an toàn lao động. Nhằm giảm thiểu các nguy cơ đáng tiếc. NWDC hân hạnh đồng hành cùng bạn trong quá trình xây dựng tổ ấm.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

chat zalo Chat Zalo facebook Chat Face whatsapp Gọi hỗ trợ