Tư Vấn Chi Phí Xây Dựng

NWD Design & Build – Đơn vị tư vấn chi phí xây dựng nhà ở và công trình số 1 Việt Nam

Chi phí xây dựng là tổng tiền phải thanh toán cho một dự án xây dựng, cải tạo để chi trả cho việc thực hiện công việc xây dựng, chi phí nhân công, vật tư, quản lý, giám sát và các công việc có liên quan.

Tư vấn chi phí xây dựng và tư vấn chi phí quản lý xây dựng.

Kiểm soát chi phí xây dựng là kiểm soát những gì?

Nhằm xác định các ranh giới của các danh mục nhằm tạo ra sự cân bằng nhằm giảm thiểu và tối ưu hoá các chi phí để duy trì sự ổn định tài chính và đạt được lợi nhuận.

Hiện nay đến khoảng 80% những nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp hay những người kinh doanh đều hướng đến việc kiểm soát và tối ưu hoá chi phí cho các công trình xây dựng của họ.

Kiểm soát chi phí nhân công

Đây là chi phí trả cho nhân công lao động bao gồm công nhân, kỹ sư, giám sát,….để thực hiện thi công xây dựng.

Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu

Bao gồm các chi phí mua vật liệu như: Cát, đá, sắt, thép, xi măng và các vật liệu khác nhằm mục đích xây dựng công trình

Kiểm soát chi phí máy móc thiết bị

Đây là chi phí khấu hao máy móc, thiết bị hoặc thuê mướn thiết bị từ bên cung cấp dịch vụ nhằm mục đích xây dựng và triển khai xây dựng công trình.

Kiểm soát chi phí thiết kế – quản lý

Đây là chí phí trả cho các chuyên gia, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị quản lý dự án… trong quá trình xây dựng.

Kiểm soát chi phí pháp lý và giấy phép

Các chi phí trong quá trình xin cấp phép xây dựng nhằm đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng với từng dự án theo luật pháp hiện hành.

Kiểm soát chi phí bảo hiểm và rủi ro công trình

Chi phí để bảo vệ rủi ro trong quá trình thi công nhằm tránh những tổn thất hay những chi phí phải trả không đáng có

Kiểm soát chi phí xây dựng tại NWD Design & Build

Tổng chi phí xây dựng ứng tính sẽ được điều chỉnh theo chi phí thực tế lúc triển khai tại thời điểm thực hiện. Quản lý chi phí xây dựng hiệu quả sẽ giúp tiến độ xây đựng được đảm bảo và chi phí xây dựng không vượt quá ngân sách dự kiến.

Quy trình tư vấn chi phí xây dựng nhà ở và công trình ở NWD Design & Build

Quản lý chi phí dự án văn phòng tại toà loà Lim Tower quận 1.

1. Xác định yêu cầu tư vấn và phạm vi dự án

Để xây dựng cơ sở chơ việc ước tính phí cần hiểu rõ các yếu tổ ảnh hưởng đến chi phí như: Vị trí, quy mô dự án cũng như mong muốn và yêu cầu tư vấn của khách hàng.

2. Khảo sát và thu thập số liệu thông qua việc xem xét dự án

Việc khảo sát nhằm mục đích thu thập thông tin về dự án, bao gồm bản vẽ, thiết kế, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan để xác định yếu tố cấu thành chi phí như nhân công lao động, vật liệu, trang thiết bị…

3. Phân loại và lập bảng tổng hợp chi phí

Việc phân loại các danh mục cấu thành phí và tách thành các danh mục nhỏ hơn để việc theo dõi được dễ dàng và có cái nhìn tổng quan hơn về cấu trúc cấu thành nên chi phí xây dựng

4. Ước tính chi phí sơ bộ

Việc thống kê các dữ liệu và thông tin sẽ cấu thành chi phí sơ bộ cho dự án xây dựng, việc cập nhật và thay đổi các cấu trúc nhỏ sẽ dẫn đến việc thay đổi chi phí nhưng chúng ta sẽ có một con số tương đối cho tổng thể toàn bộ chi phí.

5. Kiểm soát chi phí tổng cộng

Các chi phí trực tiếp và gián tiếp cần được xác định và kiểm soát đảm bảo rằng các định mức không được vượt quá các ngân sách đã được thiết lập từ ban đầu.

6. Xác nhận với khách hàng và đối tác

Báo cáo và xác nhận chi phí dự án với khách hàng, chủ đầu tư và các đối tác liên quan thông qua các cuộc họp và thông báo.

7. Quản lý và cập nhật các thay đổi liên tục

Quá trình này luôn gắn liền với các biến động chung của kinh tế xã hội ở mỗi thời điểm cụ thể. Việc xác định rõ các thay đổi trong chi phí nhằm cập nhật và thông báo đến các bên liên quan để có các quyết định kịp thời giải quyết để kiểm soát chi phí xây dựng nằm trong phạm vi cho phép.

Quá trình xây dựng được diễn ra một cách thuận lợi.

Quy trình này cần sự hợp tác chặt chẽ giữa các bộ phận quản lý, kế toán, các chuyên gia về chi phí nhằm đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong quản lý chi phí xây dựng.

Liên hệ để được Tư vấn chi phí xây dựng hiệu quả và nhanh chóng

Công ty Cổ phần Tư Vấn Thiết Kế & Xây Dựng Thế Giới Mới

NWD Design & Build

MST: 0315 595 978

Hotline: 0777 590 737

Zalo: 0777 590 737

Email: information@nwdcgroup.com

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

chat zalo Chat Zalo facebook Chat Face whatsapp Gọi hỗ trợ